f
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ลงวันที่ 07/12/2563

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563เวลา 14.30 น. นายศุภกร วชิราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 1 และแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณโดยรอบสำนักงานทางหลวงที่ 1


'