f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highway 1
พิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานและพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในพระอุโบสถ กรมทางหลวง ประจำปี 2562
ลงวันที่ 08/11/2562

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทางหลวง ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในพระอุโบสถ ณ หอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  วัดพระสิงห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการนี้ นายไพฑูรย์  พงษ์ชวลิต ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัด ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย


'