f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highway 1
ภาพบรรยากาศงานส่ง นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 เพื่อไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 1
ลงวันที่ 22/11/2562

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น. นายศุภกร  วชิราภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 พร้อมคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 1 ร่วมส่ง นายไพฑูรย์  พงษ์ชวลิต ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 เพื่อไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 1


'