f
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายศุภกร วชิราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 มอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด เพื่อให้ใช้ดูแลและป้องกันตัวเองในเบื้องต้น
ลงวันที่ 21/01/2563

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.  นายศุภกร วชิราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 มอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด เพื่อให้ใช้ดูแลและป้องกันตัวเองในเบื้องต้น 


'