f
สำนักงานทางหลวงที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เพื่อปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า
ลงวันที่ 11/02/2564

ตามที่ สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันที่สูงกว่าตำแหน่งคนงาน (ตามวุฒิ) จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างวันละ 652.20 บาท เพื่อปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ส่วนไฟฟ้า สำนักงานทางหลวงที่ 1 บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศแนบ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานทางหลวงที่ 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 22 ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานทางหลวงที่ 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 52 ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานทางหลวงที่ 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 31 ดาวน์โหลด

'