f
พิธีอวยพรปีใหม่ 2563 พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ ขอพร นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม่
ลงวันที่ 15/01/2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นายศุภกร วชิราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 นายวิจารย์ ขุนเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงตำแหน่งที่ 1 นายนรภัทร ตรีศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าอวยพรปีใหม่ 2563 พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ ขอพร  นายคมสัน  สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

ทั้งนี้ ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารสำนักงานทางหลวงที่ 1 เข้าอวยพรปีใหม่ 2563 พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ ขอพร นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม่ ในคราวหนึ่งแล้ว


'