f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ลงวันที่ 08/01/2565

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดในพื้นที่ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ส่วนควบคุมงานก่อสร้าง และพื้นที่ข้าง เพื่อยับยั้งการเเพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่  ทั้งนี้สำนักงานทางหลวงที่ 1 ยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19 506 ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง แนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 356 ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานทางหลวงที่ 1 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 348 ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานทางหลวงที่ 1 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 319 ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมทางหลวง ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 170 ดาวน์โหลด
KnowCovid รู้ทันโควิด สาระคัดสรรเพื่อรู้ทันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 159 ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานทางหลวงที่ 1 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 191 ดาวน์โหลด
คู่มือวัคซีน สู้โควิด ฉบับประชาชน 178 ดาวน์โหลด

'