f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Chiangmai Office of Highway
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 29/09/2563 5202063184 สำนักงานทางหลวงที่ 1
137 ครุภัณฑ์สำนักงาน 29/09/2563 5202063186 สำนักงานทางหลวงที่ 1
138 ครุภัณฑ์สำนักงาน 29/09/2563 5202063185 สำนักงานทางหลวงที่ 1
139 วัสดุสำนักงาน 16/09/2563 5204063160 สำนักงานทางหลวงที่ 1
140 วัสดุสำนักงาน 16/09/2563 5204063159 สำนักงานทางหลวงที่ 1
141 วัสดุยานพาหนะ 22/09/2563 52030636 สำนักงานทางหลวงที่ 1
142 วัสดุยานพาหนะ 22/09/2563 52030635 สำนักงานทางหลวงที่ 1
143 วัสดุสำนักงาน 11/09/2563 5204063151 สำนักงานทางหลวงที่ 1
144 วัสดุสำนักงาน 11/09/2563 5204063152 สำนักงานทางหลวงที่ 1
145 วัสดุสำนักงาน 16/09/2563 5204063162 สำนักงานทางหลวงที่ 1
146 วัสดุงานบ้านงานครัว 11/09/2563 5205063153 สำนักงานทางหลวงที่ 1
147 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ จำนวน 259 ลิตร 14/09/2563 5203563156 สำนักงานทางหลวงที่ 1
148 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 10/09/2563 520-6370 สำนักงานทางหลวงที่ 1
149 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 10/09/2563 520-6371 สำนักงานทางหลวงที่ 1
150 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 10/09/2563 520306394 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 136 ถึง 150 จาก 329 รายการ