f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 9,000 ลิตร 06/03/2563 520356334 สำนักงานทางหลวงที่ 1
137 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนฯ) 04/03/2563 520306316 สำนักงานทางหลวงที่ 1
138 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนฯ) 04/03/2563 520306317 สำนักงานทางหลวงที่ 1
139 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนฯ) 04/03/2563 520306318 สำนักงานทางหลวงที่ 1
140 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 04/03/2563 520306320 สำนักงานทางหลวงที่ 1
141 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 04/03/2563 520356322 สำนักงานทางหลวงที่ 1
142 จ้างติดสติกเกอร์ฝ้าและสติกเกอร์ข้อความ 24/02/2563 520-6332 สำนักงานทางหลวงที่ 1
143 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนฯ) 02/03/2563 520356312 สำนักงานทางหลวงที่ 1
144 ซื้อวัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 19/02/2563 520456329 สำนักงานทางหลวงที่ 1
145 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 1 จำนวน 1 งาน 11/02/2563 520606324 สำนักงานทางหลวงที่ 1
146 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 06/02/2563 520606323 สำนักงานทางหลวงที่ 1
147 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพริ้นเตอร์ สำรองจ่ายในคลังฯ งานพัสดุและสัญญา 04/02/2563 520406320 สำนักงานทางหลวงที่ 1
148 จ้างซ่อมทรัพย์สิน ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 30/01/2563 520-6319 สำนักงานทางหลวงที่ 1
149 จ้างซ่อมทรัพย์สิน ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 30/01/2563 520-6318 สำนักงานทางหลวงที่ 1
150 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุน) 20/01/2563 52030637 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 136 ถึง 150 จาก 189 รายการ