f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
271 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 1 จำนวน 1 งาน 11/02/2563 520606324 สำนักงานทางหลวงที่ 1
272 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 06/02/2563 520606323 สำนักงานทางหลวงที่ 1
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพริ้นเตอร์ สำรองจ่ายในคลังฯ งานพัสดุและสัญญา 04/02/2563 520406320 สำนักงานทางหลวงที่ 1
274 จ้างซ่อมทรัพย์สิน ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 30/01/2563 520-6319 สำนักงานทางหลวงที่ 1
275 จ้างซ่อมทรัพย์สิน ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 30/01/2563 520-6318 สำนักงานทางหลวงที่ 1
276 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุน) 20/01/2563 52030637 สำนักงานทางหลวงที่ 1
277 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุน) 21/01/2563 520-6317 สำนักงานทางหลวงที่ 1
278 งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุน) 17/01/2563 520-6314 สำนักงานทางหลวงที่ 1
279 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/01/2563 520606314 สำนักงานทางหลวงที่ 1
280 ซื้อวัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 15/01/2563 520456313 สำนักงานทางหลวงที่ 1
281 จ้างติดตั้งระบบ Software จำนวน 1 งาน 15/01/2563 520-6315 สำนักงานทางหลวงที่ 1
282 งานจ้างพิมพ์แผ่นป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 15/01/2563 520-6312 สำนักงานทางหลวงที่ 1
283 จ้างเหมาทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหารกรมทางหลวง ติดตั้งอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 26/12/2562 520-6311 สำนักงานทางหลวงที่ 1
284 ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม ขนาดจุถังละ 19.5 ลิตร จำนวน 135 ถัง 18/12/2562 520406310 สำนักงานทางหลวงที่ 1
285 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 06/12/2562 52030635 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 271 ถึง 285 จาก 315 รายการ