f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Chiangmai Office of Highway
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
301 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานเงินทุนฯ) 11/12/2562 52040636 สำนักงานทางหลวงที่ 1
302 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ปิคอัพ หมายเลข 44-8124-07-0 (งานเงินทุนฯ) 04/12/2562 52030633 สำนักงานทางหลวงที่ 1
303 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 12/12/2562 52030631 สำนักงานทางหลวงที่ 1
304 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 12/12/2562 52030632 สำนักงานทางหลวงที่ 1
305 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนฯ) 12/12/2562 52030636 สำนักงานทางหลวงที่ 1
306 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานเงินทุนฯ) 11/12/2562 52040637 สำนักงานทางหลวงที่ 1
307 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานเงินทุนฯ) 11/12/2562 52040638 สำนักงานทางหลวงที่ 1
308 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 27/11/2562 52035635 สำนักงานทางหลวงที่ 1
309 ซื้อวัสดุสำนักงาน 27/11/2562 52040639 สำนักงานทางหลวงที่ 1
310 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L 3270 CDM หมายเลข 7440-002-11827-62 20/11/2562 52040638 สำนักงานทางหลวงที่ 1
311 ซื้อวัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 19/11/2562 52045635 สำนักงานทางหลวงที่ 1
312 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/11/2562 52060634 สำนักงานทางหลวงที่ 1
313 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 19/11/2562 52035637 สำนักงานทางหลวงที่ 1
314 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 18/11/2562 520-636 สำนักงานทางหลวงที่ 1
315 ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม ขนาดจุถังละ 19.5 ลิตร จำนวน 164 ถัง 13/11/2562 52040633 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 301 ถึง 315 จาก 329 รายการ