f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 วัสดุสำนักงาน 03/02/2564 520406439 สำนักงานทางหลวงที่ 1
32 วัสดุสำนักงาน 28/01/2564 520406435 สำนักงานทางหลวงที่ 1
33 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 19/01/2564 520-6431 สำนักงานทางหลวงที่ 1
34 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 28/01/2564 520-6437 สำนักงานทางหลวงที่ 1
35 วัสดุก่อสร้าง 19/01/2564 520606432 สำนักงานทางหลวงที่ 1
36 วัสดุก่อสร้าง 22/01/2564 520606433 สำนักงานทางหลวงที่ 1
37 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 19/01/2564 520-6437 สำนักงานทางหลวงที่ 1
38 วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 19/01/2564 520456429 สำนักงานทางหลวงที่ 1
39 วัสดุสำนักงาน 12/01/2564 520406427 สำนักงานทางหลวงที่ 1
40 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 19/01/2564 520-6439 สำนักงานทางหลวงที่ 1
41 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 19/01/2564 520306432 สำนักงานทางหลวงที่ 1
42 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 19/01/2564 520306433 สำนักงานทางหลวงที่ 1
43 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 19/01/2564 520-6438 สำนักงานทางหลวงที่ 1
44 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 19/01/2564 520306434 สำนักงานทางหลวงที่ 1
45 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/01/2564 520-6435 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 315 รายการ