f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 21/08/2563 520306384 สำนักงานทางหลวงที่ 1
32 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 21/08/2563 520306385 สำนักงานทางหลวงที่ 1
33 วัสดุสำนักงาน 13/08/2563 5204063132 สำนักงานทางหลวงที่ 1
34 วัสดุสำนักงาน 13/08/2563 5204063131 สำนักงานทางหลวงที่ 1
35 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 18/08/2563 520306382 สำนักงานทางหลวงที่ 1
36 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 18/08/2563 520306379 สำนักงานทางหลวงที่ 1
37 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 20/08/2563 520-63138 สำนักงานทางหลวงที่ 1
38 ซื้อวัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 04/08/2563 5204563125 สำนักงานทางหลวงที่ 1
39 วัสดุยานพาหนะ 30/07/2563 52030634 สำนักงานทางหลวงที่ 1
40 วัสดุก่อสร้าง 04/08/2563 5206063124 สำนักงานทางหลวงที่ 1
41 วัสดุสำนักงาน 07/08/2563 5204063127 สำนักงานทางหลวงที่ 1
42 วัสดุสำนักงาน 07/08/2563 5204063128 สำนักงานทางหลวงที่ 1
43 วัสดุสำนักงาน 21/07/2563 5204063119 สำนักงานทางหลวงที่ 1
44 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 30/07/2563 520-6357 สำนักงานทางหลวงที่ 1
45 วัสดุน้ำมันหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) 21/07/2563 520356355 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 189 รายการ