f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/01/2564 520306429 สำนักงานทางหลวงที่ 1
47 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/01/2564 520306431 สำนักงานทางหลวงที่ 1
48 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/01/2564 520306428 สำนักงานทางหลวงที่ 1
49 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/01/2564 520-6430 สำนักงานทางหลวงที่ 1
50 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/01/2564 520-6431 สำนักงานทางหลวงที่ 1
51 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 30/12/2563 520306423 สำนักงานทางหลวงที่ 1
52 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 30/12/2563 520-6428 สำนักงานทางหลวงที่ 1
53 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 30/12/2563 520-6426 สำนักงานทางหลวงที่ 1
54 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/01/2564 520-6432 สำนักงานทางหลวงที่ 1
55 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/01/2564 520306426 สำนักงานทางหลวงที่ 1
56 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 25/12/2563 520306422 สำนักงานทางหลวงที่ 1
57 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 25/12/2563 520306420 สำนักงานทางหลวงที่ 1
58 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 25/12/2563 520-6422 สำนักงานทางหลวงที่ 1
59 วัสดุก่อสร้าง 22/12/2563 520606423 สำนักงานทางหลวงที่ 1
60 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 16/12/2563 520-6421 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 315 รายการ