f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 21/07/2563 5204563120 สำนักงานทางหลวงที่ 1
47 วัสดุสำนักงาน 15/07/2563 5204063116 สำนักงานทางหลวงที่ 1
48 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 09/07/2563 520306374 สำนักงานทางหลวงที่ 1
49 วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 15/07/2563 5204563115 สำนักงานทางหลวงที่ 1
50 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 09/07/2563 520306373 สำนักงานทางหลวงที่ 1
51 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 09/07/2563 520-6354 สำนักงานทางหลวงที่ 1
52 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 09/07/2563 520-6353 สำนักงานทางหลวงที่ 1
53 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 09/07/2563 520-6352 สำนักงานทางหลวงที่ 1
54 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 09/07/2563 520306370 สำนักงานทางหลวงที่ 1
55 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 02/07/2563 5203563112 สำนักงานทางหลวงที่ 1
56 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 02/07/2563 5203563111 สำนักงานทางหลวงที่ 1
57 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12,000 ลิตร 02/07/2563 5203563110 สำนักงานทางหลวงที่ 1
58 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 30/06/2563 520306368 สำนักงานทางหลวงที่ 1
59 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 29/06/2563 520306367 สำนักงานทางหลวงที่ 1
60 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 30/06/2563 520-6349 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 189 รายการ