f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 29/06/2563 520306364 สำนักงานทางหลวงที่ 1
62 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 29/06/2563 520306365 สำนักงานทางหลวงที่ 1
63 วัสดุน้ำมันหลื่อลื่น 30/06/2563 520356342 สำนักงานทางหลวงที่ 1
64 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 24/06/2563 520306359 สำนักงานทางหลวงที่ 1
65 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 01/07/2563 5203563109 สำนักงานทางหลวงที่ 1
66 วัสดุก่อสร้าง 24/06/2563 5206363104 สำนักงานทางหลวงที่ 1
67 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 25/06/2563 520-6348 สำนักงานทางหลวงที่ 1
68 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 25/06/2563 250-6346 สำนักงานทางหลวงที่ 1
69 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 25/06/2563 520-6343 สำนักงานทางหลวงที่ 1
70 ซ้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 25/06/2563 520306363 สำนักงานทางหลวงที่ 1
71 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 25/06/2563 520306362 สำนักงานทางหลวงที่ 1
72 วัสดุสำนักงาน 10/06/2563 520406397 สำนักงานทางหลวงที่ 1
73 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 11/06/2563 520-63100 สำนักงานทางหลวงที่ 1
74 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10/06/2563 520306356 สำนักงานทางหลวงที่ 1
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ปี 2563 11/06/2563 520606399 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 189 รายการ