f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/12/2563 520306419 สำนักงานทางหลวงที่ 1
62 วัสดุสำนักงาน 08/12/2563 520406415 สำนักงานทางหลวงที่ 1
63 วัสดุสำนักงาน 26/05/2563 520406386 สำนักงานทางหลวงที่ 1
64 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 01/12/2563 520-6417 สำนักงานทางหลวงที่ 1
65 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 01/12/2563 520-6418 สำนักงานทางหลวงที่ 1
66 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 02/12/2563 520-6421 สำนักงานทางหลวงที่ 1
67 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 02/12/2563 520-6420 สำนักงานทางหลวงที่ 1
68 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 01/12/2563 520306414 สำนักงานทางหลวงที่ 1
69 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 01/12/2563 520306415 สำนักงานทางหลวงที่ 1
70 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 02/12/2563 520306418 สำนักงานทางหลวงที่ 1
71 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 01/12/2563 520306416 สำนักงานทางหลวงที่ 1
72 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 02/12/2563 520306417 สำนักงานทางหลวงที่ 1
73 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 27/11/2563 520-6413 สำนักงานทางหลวงที่ 1
74 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 27/11/2563 520-6414 สำนักงานทางหลวงที่ 1
75 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 26/11/2563 520306412 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 315 รายการ