f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 10/06/2563 520-6398 สำนักงานทางหลวงที่ 1
77 วัสดุสำนักงาน 08/06/2563 520406396 สำนักงานทางหลวงที่ 1
78 วัสดุยานพาหนะ 05/06/2563 52030633 สำนักงานทางหลวงที่ 1
79 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/06/2563 520-6339 สำนักงานทางหลวงที่ 1
80 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/06/2563 520-6340 สำนักงานทางหลวงที่ 1
81 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/06/2563 520-6341 สำนักงานทางหลวงที่ 1
82 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/06/2563 520306354 สำนักงานทางหลวงที่ 1
83 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/06/2563 520306352 สำนักงานทางหลวงที่ 1
84 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/06/2563 520306351 สำนักงานทางหลวงที่ 1
85 วัสดุสำนักงาน 05/06/2563 520406390 สำนักงานทางหลวงที่ 1
86 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 05/06/2563 520-6392 สำนักงานทางหลวงที่ 1
87 วัสดุก่อสร้าง 22/05/2563 520606383 สำนักงานทางหลวงที่ 1
88 วัสดุสำนักงาน หมึกพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP LASERJET P1102 (CE285A) หมายเลข 7440-002-07532-57 22/05/2563 520406382 สำนักงานทางหลวงที่ 1
89 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 22/05/2563 520206385 สำนักงานทางหลวงที่ 1
90 วัสดุก่อสร้าง 19/05/2563 520606381 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 189 รายการ