f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ครุภัณฑ์สำรวจ อากาศยานไร้คนขับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พร้อมอุปกรณ์ 17/11/2563 52020647 สำนักงานทางหลวงที่ 1
77 จ้างซ่อมทรัพย์สิน เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น S2010 หมายเลข 7430-005-00734-57 23/11/2563 520-648 สำนักงานทางหลวงที่ 1
78 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 26/11/2563 520306412 สำนักงานทางหลวงที่ 1
79 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 26/11/2563 520-649 สำนักงานทางหลวงที่ 1
80 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 26/11/2563 520306413 สำนักงานทางหลวงที่ 1
81 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 26/11/2563 520306411 สำนักงานทางหลวงที่ 1
82 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 26/11/2563 520306410 สำนักงานทางหลวงที่ 1
83 วัสดุสำนักงาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/11/2563 52040648 สำนักงานทางหลวงที่ 1
84 วัสดุก่อสร้าง 23/11/2563 520606410 สำนักงานทางหลวงที่ 1
85 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/11/2563 520-643 สำนักงานทางหลวงที่ 1
86 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/11/2563 520-645 สำนักงานทางหลวงที่ 1
87 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/11/2563 520-644 สำนักงานทางหลวงที่ 1
88 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/11/2563 52030646 สำนักงานทางหลวงที่ 1
89 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/11/2563 52030644 สำนักงานทางหลวงที่ 1
90 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/11/2563 52030641 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 315 รายการ