f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 วัสดุก่อสร้าง 27/04/2563 520606370 สำนักงานทางหลวงที่ 1
107 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 21/04/2563 520356364 สำนักงานทางหลวงที่ 1
108 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 21/04/2563 520356365 สำนักงานทางหลวงที่ 1
109 วัสดุก่อสร้าง 21/04/2563 520606360 สำนักงานทางหลวงที่ 1
110 วัสดุก่อสร้าง 21/04/2563 520606361 สำนักงานทางหลวงที่ 1
111 วัสดุก่อสร้าง 22/04/2563 520606366 สำนักงานทางหลวงที่ 1
112 วัสดุสำนักงาน 20/04/2563 520406359 สำนักงานทางหลวงที่ 1
113 วัสดุสำนักงาน 09/04/2563 520406355 สำนักงานทางหลวงที่ 1
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/04/2563 520606358 สำนักงานทางหลวงที่ 1
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร TOSHIBA e-studio 4508A (T-3008P) 09/04/2563 520406354 สำนักงานทางหลวงที่ 1
116 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ปิคอัพ หมายเลข 44-8839-08-6 (งานเงินทุนฯ) 08/04/2563 520306338 สำนักงานทางหลวงที่ 1
117 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6132-15-6 (งานเงินทุนฯ) 08/04/2563 520306337 สำนักงานทางหลวงที่ 1
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP AR - 0165 T หมายเลข 7430-005-0341-48 03/04/2563 520406353 สำนักงานทางหลวงที่ 1
119 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 03/04/2563 520-6332 สำนักงานทางหลวงที่ 1
120 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 03/04/2563 520-6331 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 189 รายการ