f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 วัสดุสำนักงาน 17/03/2563 520406340 สำนักงานทางหลวงที่ 1
107 วัสดุสำนักงาน 25/09/2563 5204063174 สำนักงานทางหลวงที่ 1
108 วัสดุสำนักงาน 22/09/2563 5204063165 สำนักงานทางหลวงที่ 1
109 วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 17/09/2563 5204563163 สำนักงานทางหลวงที่ 1
110 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23/09/2563 5203563166 สำนักงานทางหลวงที่ 1
111 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23/09/2563 5203563167 สำนักงานทางหลวงที่ 1
112 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23/09/2563 5203563168 สำนักงานทางหลวงที่ 1
113 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23/09/2563 5203563169 สำนักงานทางหลวงที่ 1
114 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 24/09/2563 5203563173 สำนักงานทางหลวงที่ 1
115 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/03/2563 520306319 สำนักงานทางหลวงที่ 1
116 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/03/2563 520306321 สำนักงานทางหลวงที่ 1
117 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 10/03/2563 520306326 สำนักงานทางหลวงที่ 1
118 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 27/03/2563 520306333 สำนักงานทางหลวงที่ 1
119 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 25/05/2563 520306349 สำนักงานทางหลวงที่ 1
120 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/06/2563 520306358 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 315 รายการ