f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Chiangmai Office of Highway
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 วัสดุสำนักงาน 25/09/2563 5204063174 สำนักงานทางหลวงที่ 1
122 วัสดุสำนักงาน 22/09/2563 5204063165 สำนักงานทางหลวงที่ 1
123 วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 17/09/2563 5204563163 สำนักงานทางหลวงที่ 1
124 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23/09/2563 5203563166 สำนักงานทางหลวงที่ 1
125 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23/09/2563 5203563167 สำนักงานทางหลวงที่ 1
126 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23/09/2563 5203563168 สำนักงานทางหลวงที่ 1
127 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23/09/2563 5203563169 สำนักงานทางหลวงที่ 1
128 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 24/09/2563 5203563173 สำนักงานทางหลวงที่ 1
129 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/03/2563 520306319 สำนักงานทางหลวงที่ 1
130 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/03/2563 520306321 สำนักงานทางหลวงที่ 1
131 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 10/03/2563 520306326 สำนักงานทางหลวงที่ 1
132 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 27/03/2563 520306333 สำนักงานทางหลวงที่ 1
133 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 25/05/2563 520306349 สำนักงานทางหลวงที่ 1
134 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/06/2563 520306358 สำนักงานทางหลวงที่ 1
135 ครุภัณฑ์โรงงาน 29/09/2563 5201063183 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 121 ถึง 135 จาก 329 รายการ