f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Chiangmai Office of Highway
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 22/09/2564 การประชุมคณะทำงานปรับปรุงทางหลวงให้สวยงาม ครั้งที่ 3/2564 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting
2 21/09/2564 นายทวี เกสิสำอาง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสมโภชน์ 700 ปี และตรวจติดตามโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ (แยกต้นแกว๋น) ทางหลวงหมายเลข 121 ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่ตัดกับสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง
3 16/09/2564 กรมทางหลวงร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4 21/09/2564 การตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการคมนาคม การตรวจติดตามสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงข้อร้องเรียนหรือการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ในพื้นที่
5 14/09/2564 นายวิจารย์ ขุนเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีคอสะพานขาดชำรุด ที่ กม.2+800 บนทางหลวงหมายเลข 1124 สายท่าผา - วังชิ้น
6 13/09/2564 อีกหนึ่งช่องทางข่าวสารจากกรมทางหลวง ที่อัปเดต รวดเร็ว ฉับไว ทันเหตุการณ์ "Twitter กรมทางหลวง"
7 07/09/2564 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
8 07/09/2564 การประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564
9 27/08/2564 นายวิจารย์ ขุนเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 และปี 2564 และแผนงานปีงบประมาณ 2565
10 16/08/2564 กระทรวงคมนาคม ชี้แจงข่าว ขสมก. เตรียมยกเลิกอู่หมอชิต 2 ส่งผลให้ประชาชนที่ลงรถโดยสารต่างจังหวัด ต้องรอรถโดยสาร ขสมก. ที่หน้าสถานีขนส่ง “ไม่เป็นความจริง”
11 09/08/2564 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
12 13/08/2564 กรมทางหลวงเดินหน้าขยายสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย เป็น 4 ช่องจราจรตลอดสาย ยกระดับโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวภาคเหนือเชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน
13 02/08/2564 ขอเชิญผู้บริหารบุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
14 23/07/2564 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
15 22/07/2564 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทางหลวง บันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564