f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 12/06/2567 ผส.ทล.1 พร้อมด้วย ผอ.ขท.ลำพูน ผอ.ขท.ลำปางที่ 1 และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของตำรวจภูธรจังหวัดลำปางและลงพื้นที่บริเวณดอยขุนตาน จังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร
2 31/05/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ได้รับประกาศยกย่องให้เป็น“องค์กรคุณธรรม ระดับ ส่งเสริมคุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2566
3 29/05/2567 ผส.ทล.1 พร้อมผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ 1 ติดตามความก้าวหน้าโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.108
4 17/05/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 29/04/2567 ผส.ทล.1 ร่วม“กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 “ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเขียว
6 12/04/2567 ผส.ทล.1 และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนช่วงเทศสงกรานต์ 2567 ในพื้นที่ของแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 และแขวงทางหลวงลำพูน
7 11/04/2567 เตรียมพร้อมให้บริการประชาชน !! เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ณ จุดให้บริการทั่วไทย หมวดทางหลวงแม่ทา แขวงทางหลวงลำพูน
8 10/04/2567 พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 03/04/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ร่วมกับกองฝึกอบรมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารโครง การก่อสร้างทางหลวงด้วยการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ(Drone)พร้อมระบบ RTK ให้กับเจ้าหน้าที่สายงานก่อสร้างสังกัดสํานักงานทางหลวงที่ 1
10 29/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก ในพื้นที่รับผิดชอบแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
11 07/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก ในพื้นที่รับผิดชอบแขวงทางหลวงลำพูน
12 20/02/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จัดการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านพัสดุและสัญญา
13 15/02/2567 ผส.ทล.1 พร้อมด้วย ผอ.ขท.แม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและติดตาม คณะ กมธ.คมนาคม วุฒิสภา ???ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1095 (จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
14 14/02/2567 รองเลขาฯ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะฯ ลงพื้นที่และประชุมรับฟังข้อมูลการจัดการความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง "โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง)" 
15 13/02/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสภาพรถราชการ สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 1