f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 01/12/2566 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 ร่วมงาน”โครงการหลวง 2566”  "เฉลิมพระเกียรติ ทศมมหาราชา สืบสานศาสตร์ ชนกาธิเบศรดำริ ” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่
2 25/11/2566 ติดตามความก้าวหน้างานบำรุงรักษา  ทางหลวงหมายเลข 1322 เชียงดาว-เวียงแหง-รินหลวง 
3 14/11/2566 ผส.ทล.1 และ ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานฟื้นฟู ทางหลวงหมายเลข 1270 ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ
4 27/10/2566 กรมทางหลวงตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 12/10/2566 ผส.ทล.1 พร้อม ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ 1 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ หาแนวทางการออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณตลาดทุ่งฟ้าบดและบริเวณหน้าเก๊าไม้ล้านนา
6 01/10/2566 ผส.ทล.1 พร้อมด้วย ผอ.ขท.ลำพูน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมทางหลวงหมายเลข1010และทางหลวงหมายเลข 1184
7 05/09/2566 ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประชุม ครม. สัญจร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
8 29/08/2566 เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 108 และ 1099
9 16/08/2566 ตรวจติดตามการดำเนินงานสำรวจสะพาน ทางหลวงหมายเลข 108 และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
10 27/07/2566 หน่วยงานกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม “โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง” วัดดอนจั่นเชียงใหม่ (สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า ) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑๑ ปี กระทรวงคมนาคม
11 26/07/2566 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 และ ทางหลวงหมายเลข 1157 พื้นที่แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 24/07/2566 ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 108 และครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 1088 สาย ออบหลวง-แม่ซา
13 20/07/2566 “ตรวจติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน”
14 14/07/2566 เสร็จแล้ว !!“งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ระหว่าง กม.14+075 - กม.16+000”
15 12/07/2566 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ณ สำนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่