Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ผส.ทล.1 พร้อมด้วย ผอ.ขท.ลำพูน ผอ.ขท.ลำปางที่ 1 และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของตำรวจภูธรจังหวัดลำปางและลงพื้นที่บริเวณดอยขุนตาน จังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร

วันนี้(12 มิ.ย. 67) เวลา 09.30น. นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 พร้อมด้วยนายโสภณ วีระวัฒนยิ่งยง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 นายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน นายภาสกร เจตะบุตร ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย ตำรวจทางหลวงในพื้นที่ จังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ ยาเสพติด แนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายชัยชนะ เดชเดโช ประธานคณะกรรมาธิการตำรวจ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแลบริเวณจุดติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วขึ้น - ลง บริเวณดอยขุนตาน จังหวัดลำปาง และจุดติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วในเส้นทางจังหวัดลำปางถึงจังหวัดเชียงใหม่และรับฟังภาพรวมการดำเนินงานการก่อสร้าง การควบคุม การบำรุงรักษาทางหลวงในเขตพื้นที่ความรับผิดที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1 ได้รับประกาศยกย่องให้เป็น“องค์กรคุณธรรม ระดับ ส่งเสริมคุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2566

 นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 มอบหมายให้ นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เป็นตัวแทนสำนักงานทางหลวงที่ 1 รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ระดับส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 จากจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับอำเภอและองค์กรคุณธรรม และคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมกว่า 200 แห่ง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างสังคมคุณธรรมไปสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
title
ผส.ทล.1 พร้อมผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ 1 ติดตามความก้าวหน้าโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.108

วันนี้(29 พ.ค. 67 ) นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 และนายสุวิชาณ สุระบาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว กม. 99 + 400 ถึง กม.105 + 550 (อุทยานแห่งชาติออบหลวง) ————————————————————— ติดตามข้อมูลข่าวสารสำนักงานทางหลวงที่ 1 ผ่านช่องทาง Facebook: https://www.facebook.com/DOHOF1CM IG:สำนักงานทางหลวงที่1  office_of_highways_1cm X: สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง เว็บไซต์สำนักงานทางหลวงที่1 http://chiangmai.doh.go.th/chiangmai =============================== #สำนักงานทางหลวงที่1 #กรมทางหลวง