Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 ร่วมงาน”โครงการหลวง 2566”  "เฉลิมพระเกียรติ ทศมมหาราชา สืบสานศาสตร์ ชนกาธิเบศรดำริ ” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่

นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 พร้อมด้วยนายสุวิชาณ สุระบาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 นายวิทยา ไชยนันท์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 (ฝ่ายปฏิบัติการ) และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงาน”โครงการหลวง 2566” เฉลิมพระเกียรติ ทศมมหาราชา สืบสานศาสตร์ ชนกาธิเบศรดำริ โดยมีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ประธานเปิดงานฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับงานโครงการหลวง2566 พบกับสินค้าลดราคาครั้งใหญ่กว่าร้อยรายการ ที่งานโครงการหลวง 2566 , ที่ร้านโครงการหลวงทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2566ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ================#สำนักงานทางหลวงที่1#กรมทางหลวง
title
ติดตามความก้าวหน้างานบำรุงรักษา  ทางหลวงหมายเลข 1322 เชียงดาว-เวียงแหง-รินหลวง 

  (24 พ.ย. 66) นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 พร้อมด้วย นายจเรเมธ  จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงหมายเลข 1322 โดยมี นายนิพิฐพนธ์   อินต๊ะปัญญา หัวหน้าหมวดทางหลวงเวียงแหง เป็นผู้นำเสนอข้อมูล โอกาสนี้ นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมให้ข้อแนะนำแนวทางการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ ======================== ติดตามข้อมูลข่าวสารสำนักงานทางหลวงที่ 1 ผ่านช่องทาง Facebook: https://www.facebook.com/DOHOF1CM IG:สำนักงานทางหลวงที่1  office_of_highways_1cm X: สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง เว็บไซต์สำนักงานทางหลวงที่1 http://chiangmai.doh.go.th/chiangmai ============================= #สำนักงานทางหลวงที่1 #กรมทางหลวง
title
ผส.ทล.1 และ ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานฟื้นฟู ทางหลวงหมายเลข 1270 ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 พร้อมด้วย นายสุวิชาณ สุระบาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 นายสุชาติ อินทร์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายวิพากษ์ จารุพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า”งานฟื้นฟู ทางหลวงหมายเลข 1270 ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทั้ง 7 แห่ง “ โดยมี นายจรูญ คำมูล หัวหน้าหมวดทางหลวงบ่อสลี เป็นผู้นำเสนอข้อมูล