Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
 
ข่าวสารทางหลวง
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงลำปางที่ 2

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 ได้มอบหมายให้ส่วนอำนวยความปลอดภัย ดำเนินการตรวจสอบรถบรรทุกน้ำหนักเกิน โดยทำการตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่ (Spot Check) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ หมวดทางหลวงบ้านเสด็จ หมวดทางหลวงบ้านเอื้อม หมวดทางหลวงแจ้ห่ม หมวดทางหลวงวังเหนือ ตำรวจทางหลวงงาว สถานีตรวจสอบน้ำหนักลำปาง (ขาออก) อ.งาว เพื่อตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และป้องปรามผู้กระทำผิดในการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดของรถบรรทุก ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงลำปางที่ 2 1. บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สามัคคี - บ้านหวด ที่ กม.713+167 ด้านซ้ายทาง 2. บนทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน วังหม้อพัฒนา - สำเภาทอง ที่ กม.16+200 ด้านขวาทาง 3. บนทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน สำเภาทอง - สันติสุข ที่ กม.54+500 ด้านซ้ายทาง 4. บนทางหลวงหมายเลข 120 ตอน ปากบอก - แม่เฮียว ที่ กม.46+385 ด้านซ้ายทาง
title
ผส.ทล.1 ร่วม“กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 “ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเขียว

นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 พร้อมด้วยนายสุชาติ อินทร์ทอง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 (ฝ่ายปฏิบัติการ) ร่วม“กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 “ และปล่อยปลา โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และการปกป้องสถาบันกษัตริย์ และสถาบันสำคัญของชาติ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฯ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเขียว ตำบลข้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
title
ผส.ทล.1 และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนช่วงเทศสงกรานต์ 2567 ในพื้นที่ของแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 และแขวงทางหลวงลำพูน

นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 พร้อมด้วยนายภาสกร เจตะบุตร ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย นายสอาด ทิพย์ศรีบุตร ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดให้บริการทั่วไทยในพื้นที่แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 และ แขวงทางหลวงลำพูน .1. จุดให้บริการทั่วไทย ที่พักริมทางสบปราบ (แคมป์แม่วัง) แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 1 ที่ กม. 645+417 2. จุดให้บริการทั่วไทย หมวดทางหลวงห้างฉัตร แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 1 ที่ กม.482+356 โดยมี นายสุรพงค์ สุทธนะ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1(ฝ่ายปฏิบัติการ) นายชัยวัฒน์ เตชะนันท์ หัวหน้าหมวดทางหลวงสบปราบ นายสิริศักดิ์ รัชตะจิรวิทย์ หัวหน้าหมวดทางหลวงห้างฉัตร และเจ้าหน้าที่หมวดฯ ให้การต้อนรับ และในเวลาต่อมาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ พร้อมร่วมพูดคุย สอบถาม ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ ณ 3.จุดให้บริการทั่วไทย หมวดทางหลวงแม่ทา แขวงทางหลวงลำพูน ทางหลวงหมายเลข 11 ที่ กม.509+200 .ในโอกาสนี้นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ได้มอบน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ  พร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์