f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Chiangmai Office of Highway
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ลงวันที่ 05/11/2561

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง รหัสงาน 5400 กรณีปรับปรุง Broken Back Curve ด้วย Simple Curve โดยไม่ทำให้เกิดสมการระยะทาง (Equation) 121 ดาวน์โหลด

'