f
ถนนไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง วิ่งฉิว ทางข้ามจุดตัด 4 แห่ง ขยาย 6 เลน เสร็จแล้ว
ลงวันที่ 23/07/2563

คณะผู้ประสานงาน สำนักรัฐมนตรี คมนาคม แจ้งว่า โครงการขยายช่องทางเดินรถ บนทางหลวงหมายเลข 11 หรือถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ช่วงทางต่างระดับดอนจั่น จ.เชียงใหม่ ถึงแยกดอยติ จ.ลำพูน ได้พัฒนาเป็นถนนมาตรฐานทางพิเศษ 6 ช่องทางจราจร (ไป-กลับ ข้างละ 3 ช่องจราจร) ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 25 ซม. ผิวจราจรกว้างช่องทางละ 3.50 ม. ไหล่ทางกว้าง 2.50ม. เกาะกลางถนนแบบยกกว้าง 5.50 ม. ระยะทางประมาณ 24.350 กม. ซึ่งออกแบบโดยสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ควบคุมงาน และโครงการนี้บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด ชนะการประมูลด้วยวงเงิน 1,474,671,000 บาท ตามสัญญาที่:สท.1/14/2559 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เดิมกำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 1,080 วัน สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2562 แต่ได้รับการต่อสัญญาออกไประยะหนึ่ง เนื่องจากติดปัญหาการย้ายต้นไม้สัก 1,597 ต้น และไม้หวงห้าม 876 ต้น รวมถึงไม้อื่น ๆ 2,988 ต้น ซึ่งใช้เวลานาน ต้องขออนุญาตการเคลื่อนย้ายและเข้าดำเนินการโดยหน่วยงานรับผิดชอบ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อสงวนรักษาไม้หวงห้าม “ตลอดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง หน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึง ระดับนโยบายลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ เพราะเป็นเส้นทางสายหลัก เข้าสู่เชียงใหม่ และเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคม ขนส่ง ระหว่างภูมิภาคด้วย มีประชาชนสอบถามความคืบหน้าตลอด โดยโครงการนี้ตลอดเส้นทางจะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยก 4 จุด ได้แก่ แยกเหมืองง่า, แยกเหมืองกวักหรือแยกหมู่บ้านครู จ.ลำพูน, แยกป่าแดด และแยกสารภี จ.เชียงใหม่” ล่าสุดสถานะโครงการขณะนี้ เกือบเสร็จสมบูรณ์ 100% อยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียด ทาสี ลงตัวเลขระยะทาง ตกแต่งภูมิทัศน์เกาะกลาง ทดสอบระบบสัญญาณไฟส่องสว่าง ไฟจราจร ปัจจุบันมีการเปิดใช้งานทุกทางต่างระดับที่ข้ามจุดแยก 4 จุดแล้ว และเพื่อความปลอดภัย ให้ระมัดระวัง การใช้ความเร็วระยะนี้ เนื่องจากอาจมีการติดตั้ง กรวย วางท่อกั้น พื้นที่เขตทางที่ชำรุดและมีการซ่อมบำรุงใหม่ รวมถึงทางลอดใต้สะพานข้ามแยก ที่ระบบไฟสัญญาณกำลังเชื่อมระบบ จากการสอบถาม ประชาชน ผู้ใช้เส้นทาง สาย ทล.11 เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง กล่าวว่า “ตั้งแต่ออกจากเขตเมืองเชียงใหม่ ทำความเร็วได้สบายๆ ใช้เวลา20-30 นาทีก็ถึงแยกดอยติแล้ว ซึ่งถ้าโครงการทางข้ามแยกดอยติจุดตัดทางรถไฟแล้วเสร็จ สายทางนี้จะสดวกสบายทั้งเส้นทางไปลำปาง หรือเข้ามาเชียงใหม่ ไม่ต้องรอสัญญาณไฟ ขับข้ามทางแยกที่มีตลอดสายได้ แต่ก็ควรใช้ความเร็วตามที่กำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง บนเส้นทาง ทล.11”

 

ขอขอบคุณที่มาข่าวและภาพข่าว : CHIANGMAINEWS ONLINE


'