f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Chiangmai Office of Highway
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
ลงวันที่ 07/09/2564

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายวิจารย์ ขุนเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน โดยได้รับความร่วมมือจากแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยากำจัดยุงในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 1 และบ้านพักฯ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก


'