f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Chiangmai Office of Highway
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
นายวิจารย์ ขุนเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีคอสะพานขาดชำรุด ที่ กม.2+800 บนทางหลวงหมายเลข 1124 สายท่าผา - วังชิ้น
ลงวันที่ 14/09/2564

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวิจารย์ ขุนเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ กรณีคอสะพานขาดชำรุด ที่ กม.2+800 บนทางหลวงหมายเลข 1124 สาย ท่าผา - วังชิ้น จากอุทกภัยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ซึ่งศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้ทอดสะพานเบลีย์ให้การจราจรผ่านได้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ได้วิเคราะห์และวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวร่วมกับแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เจ้าของพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ และสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว


'