f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
กรมทางหลวงแจกพิกัดจุดกางเต็นท์ฟรี ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2023
ลงวันที่ 14/12/2565
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ขานรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ หลังจากสถานการณ์โควิด - 19 คลี่คลายลง ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนจะกลับมาเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนรับลมหนาวโดยเฉพาะทางภาคเหนือได้รับความนิยมเป็นจำนวนมาก กรมทางหลวงจึงได้จัดเตรียมจุดกางเต็นท์ทั่วประเทศ จำนวน 35 แห่ง แบ่งเป็นภาคเหนือ 26 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง ภาคตะวันตก 2 แห่ง และภาคกลาง 3 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการท่องเที่ยวของประชาชน โดยพื้นที่กางเต็นท์นั้นจะตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการน้ำดื่ม ห้องสุขา และสอบถามข้อมูลทางหลวง
สำหรับประชาชนที่ต้องการพักค้างคืนสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 รวมระยะเวลา 7 วัน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งจุดบริการลานกางเต็นท์ จำนวน 35 แห่ง มีดังต่อไปนี้
 
จังหวัดเชียงใหม่ 4 แห่ง
•หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ กม.30+450
•หมวดทางหลวงสะเมิง ทล.1349 กม.25+300
•หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ตอน หนองโค้ง – กิ่วคอหมา กม.14+584
•หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 ตอน แม่ทะลาย – หัวโท กม.84+215
 
จังหวัดลำปาง 2 แห่ง
•หมวดทางหลวงสบปราบ ทล.1 ตอน สบปราบ - เกาะคา กม.650+917
•หมวดทางหลวงห้างฉัตร ทล.11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน กม.482+356
 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 แห่ง
•หมวดทางหลวงแม่สะเรียง ทล.108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู กม.197+350
•หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทล.1095 ตอน ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน กม.197+907
•หมวดทางหลวงปาย ทล.1395 ตอน ทางเข้าปาย กม.4+100
 
จังหวัดเชียงราย 2 แห่ง
•หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 ตอน พาน - บ้านร่องขุ่น กม.896+845
•หน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทล.1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง กม.63+500 (ขาเข้า)
 
จังหวัดน่าน 3 แห่ง
•หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย กม.69+485 (ขาออก)
•หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 ตอน สะเกิน - สบทุ กม.82+000 (ขวาทาง)
•หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ กม.67+110
 
จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง
•หมวดทางหลวงศรีวิไล ทล.222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ กม.102+526
 
จังหวัดกำแพงเพชร 4 แห่ง
•สำนักงานแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ทล.1 ตอน ปากดง - นครชุม กม.453 + 076 (ขาออก)
•หมวดทางหลวงคลองขลุง ทล.1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง กม.423+809 (ขาออก)
•หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 ตอน นครชุม - วังเจ้า กม.476+553 (ขาเข้า)
•หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.1117 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง กม.55+000 (ขาออก)
 
จังหวัดตาก 5 แห่ง
•หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 ตอน วังเจ้า - ตาก กม.511+826
•หมวดทางหลวงแม่สลิด ทล.1 ตอน วังม่วง - แม่เชียงรายบน กม.560+449
•หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 ตอน แม่สลิดหลวง - แม่เงา กม.115+550
•หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 ตอน ห้วยน้ำริน - อุ้มผาง กม.88+050
•หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 ตอน อุ้มผาง - กะแง่คี กม.165+799
 
จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
•หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน กม.184+219 (ขวาทาง)
 
จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
•หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย กม.269+100
 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง
•หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 ตอน นางั่ว - ทุ่งสมอ กม.23+600
 
จังหวัดเลย 2 แห่ง
•หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 ตอน ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ กม.266+737
•หมวดทางหลวงปากชม ทล.211 ตอน ปากชม - เชียงคาน กม.148+350
 
จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง
•หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.323 ตอน หนองสามพราน – แก่งประลอม กม.100 (ขาเข้า กทม.)
•หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 ตอน แก่งประลอม - ทองผาภูมิ กม.181+058 (ขาเข้า กทม.)
 
จังหวัดอุทัยธานี 2 แห่ง
•หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ กม.5+006
•ศูนย์บำรุงทางและบริการประชาชน (เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงบ้านไร่) ทล.3011 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ กม.24+200
 
จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง
•หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอน น้ำพุ - เมืองผาปกค้างคาว กม.43+550
 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
•หมวดทางหลวงโขงเจียม ทล.2222 ตอน โขงเจียม - สะพือ กม.0+925
หากประชาชนต้องการจองพื้นที่กางเต็นท์ หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และช่องทางออนไลน์ผ่าน QR Code หรือจองด้วยตนเอง ณ สถานที่พัก ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
 

'