f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
สำนักงานทางหลวงที่ 1 จัดประชุมหารือพิจารณาแนวทางการออกแบบ กำหนดรูปแบบ Conceptual Design “โครงการจัดทำที่พักริมทางเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10”
ลงวันที่ 14/01/2566

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวรศักดิ์ วงษ์รอด วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 เป็นประธานการประชุม “เรื่อง การจัดทำที่พักริมทาง เพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 บนทางหลวงหมายเลข 1229 ตอนบ้านใหม่ - เปาสามขา และทางหลวงหมายเลข 1230 ตอน บ้านใหม่ - ห้วยแก้ว ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เพื่อพิจารณาแนวทางการออกแบบ กำหนดรูปแบบ Conceptual Design ที่เหมาะสม โดยมีนายพิเชียร เจริญกลกิจ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พลตำรวจเอก ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ บุตรชายอดีตอธิบดีกรมทางหลวง (นายเฉลียว วัชรพุกก์) นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 นายนิคม เทพบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและพิจารณาการออกแบบโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานทางหลวงที่ 1
—————————————————————————-
ติดตามข้อมูลข่าวสารสำนักงานทางหลวงที่ 1 ผ่านช่องทาง
????Facebook: https://www.facebook.com/DOHOF1CM
????IG:สำนักงานทางหลวงที่1 office_of_highways_1cm
????Twitter: สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง
??เว็บไซต์สำนักงานทางหลวงที่1 http://chiangmai.doh.go.th/chiangmai
IG:สำนักงานทางหลวงที่1
===================================
#สำนักงานทางหลวงที่1
#กรมทางหลวง


'