f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
สำนักงานทางหลวงที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงลำปางที่ 2
ลงวันที่ 17/05/2567
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 ได้มอบหมายให้ส่วนอำนวยความปลอดภัย ดำเนินการตรวจสอบรถบรรทุกน้ำหนักเกิน โดยทำการตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่ (Spot Check) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ หมวดทางหลวงบ้านเสด็จ หมวดทางหลวงบ้านเอื้อม หมวดทางหลวงแจ้ห่ม หมวดทางหลวงวังเหนือ ตำรวจทางหลวงงาว สถานีตรวจสอบน้ำหนักลำปาง (ขาออก) อ.งาว
เพื่อตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และป้องปรามผู้กระทำผิดในการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดของรถบรรทุก ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงลำปางที่ 2
1. บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สามัคคี - บ้านหวด ที่ กม.713+167 ด้านซ้ายทาง
2. บนทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน วังหม้อพัฒนา - สำเภาทอง ที่ กม.16+200 ด้านขวาทาง
3. บนทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน สำเภาทอง - สันติสุข ที่ กม.54+500 ด้านซ้ายทาง
4. บนทางหลวงหมายเลข 120 ตอน ปากบอก - แม่เฮียว ที่ กม.46+385 ด้านซ้ายทาง

'