f
การลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะ
ลงวันที่ 26/10/2562

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ  ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์  จิตวิริยะวศิน  รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นายจิรุตม์  วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายปฐม เฉลยวาเรศ  รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งให้กำลังใจการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในการดำเนินงานมี นายไพฑูรย์  พงษ์ชวลิต ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัด ร่วมรับฟังและต้อนรับ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


'