f
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะ ติดตามความคืบหน้าของโครงการทางหลวงหมายเลข 11 ตอน สามแยกดอยติ - เชียงใหม่
ลงวันที่ 26/10/2562

วันนี้ เวลา 16.00 น. นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะ นายสราวุธ  ทรงศิวิไล  อธิบดีกรมทางหลวง  นายไพฑูรย์  พงษ์ชวลิต  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงคมนาคม ติดตามความคืบหน้าของโครงการทางหลวงหมายเลข 11 ตอน สามแยกดอยติ - เชียงใหม่  


'