f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Chiangmai Office of Highway
พิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2
ลงวันที่ 30/10/2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พิธีการส่งมอบอาคารด่านพรมแดนและถนนฝั่งเมียนมา ร่วมทั้งส่งมอบวัสดุอุปกรณ์อาคารด่านพรมแดนฝั่งเมียนมา ให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในการนี้ นายสราวุธ  ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมคณะ  นายไพฑูรย์  พงษ์ชวลิต ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 และคณะผู้บริหารแขวงทางหลวงในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย


'