f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุยานพาหนะ 04/12/2566 52030677 สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 24/11/2566 52030673 สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 21/11/2566 520456712 สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/09/2566 520-6692 สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/09/2566 520-6688 สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/09/2566 520-6687 สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 05/09/2566 520-6689 สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/09/2566 520306683 สำนักงานทางหลวงที่ 1
9 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/09/2566 520306682 สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 วัสดุก่อสร้าง 02/06/2566 520606688 สำนักงานทางหลวงที่ 1
11 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 06/12/2565 52030668 สำนักงานทางหลวงที่ 1
12 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 06/12/2565 520-6616 สำนักงานทางหลวงที่ 1
13 งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง ตามแบบแปลนออกแบบสำหรับก่อสร้าง 25/05/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
14 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/07/2565 520-6574 สำนักงานทางหลวงที่ 1
15 งานตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง 28/02/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ