f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Chiangmai Office of Highway
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 29/01/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 30/12/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 01/12/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2563 01/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ