f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Chiangmai Office of Highway
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 31/08/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 30/07/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๑๕๖๐ งานปรับแต่งพื้นที่ ที่ดินสงวน สำนักงานทางหลวงที่ ๑ จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง 20/07/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 30/06/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 31/05/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 30/04/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 31/03/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 25/02/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
9 สขร.1 งานจ้างก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564 18/05/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 29/01/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 30/12/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 01/12/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2563 01/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ