f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567 07/06/2567 จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 14/05/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 08/05/2567 ในรอบเดือน เมษายน 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567 04/04/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2 สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 04/03/2567 จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 06/02/2567 จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 28/12/2566 ในรอบเดือน ธันวาคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 12/12/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 08/11/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 10/10/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 11/09/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 11/08/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 12/07/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 09/06/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 09/05/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 48 รายการ