f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 13/01/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 26/12/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 13/12/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 18/11/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 04/10/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 31/08/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 29/07/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 30/06/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 31/05/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 29/04/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 31/03/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 28/02/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 31/01/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
14 สรุปผลการจัดจ้าง ม.ค. 2565 28/01/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 30/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 30 รายการ