f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 15/02/2564 520306443 สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 ซื้อของใช้โรงงาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) 15/02/2564 520306442 สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 03/02/2564 520306437 สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 03/02/2564 520-6442 สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 03/02/2564 520-6442 สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 03/02/2564 520306440 สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 03/02/2564 520306439 สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 03/02/2564 520306438 สำนักงานทางหลวงที่ 1
9 วัสดุเครื่องแต่งกาย 02/02/2564 520806438 สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 01/02/2564 520306436 สำนักงานทางหลวงที่ 1
11 วัสดุสำนักงาน 02/02/2564 520406439 สำนักงานทางหลวงที่ 1
12 วัสดุสำนักงาน 27/01/2564 520406435 สำนักงานทางหลวงที่ 1
13 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 18/01/2564 520-6431 สำนักงานทางหลวงที่ 1
14 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 27/01/2564 520-6437 สำนักงานทางหลวงที่ 1
15 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต 3 ชั้น 20 ครอบครัว สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 18/02/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 672 รายการ