f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Chiangmai Office of Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 1 จำนวน 1 งาน 13/02/2563 07/02/2563 520606324 สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11/02/2563 05/02/2563 520606323 สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพริ้นเตอร์ สำรองจ่ายในคลังฯ งานพัสดุและสัญญา 06/02/2563 03/02/2563 520406320 สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 จ้างซ่อมทรัพย์สิน ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 05/02/2563 29/01/2563 520-6319 สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 จ้างซ่อมทรัพย์สิน ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 05/02/2563 29/01/2563 520-6318 สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุน) 03/02/2563 20/01/2563 520-6317 สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุน) 03/02/2563 16/01/2563 520-6314 สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/01/2563 14/01/2563 520606314 สำนักงานทางหลวงที่ 1
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 21/01/2563 14/01/2563 520456313 สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 จ้างติดตั้งระบบ Software จำนวน 1 งาน 20/01/2563 14/01/2563 520-6315 สำนักงานทางหลวงที่ 1
11 งานจ้างพิมพ์แผ่นป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 15/01/2563 10/01/2563 520-6312 สำนักงานทางหลวงที่ 1
12 จ้างเหมาทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหารกรมทางหลวง ติดตั้งอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 08/01/2563 25/12/2562 520-6311 สำนักงานทางหลวงที่ 1
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม ขนาดจุถังละ 19.5 ลิตร จำนวน 135 ถัง 25/12/2562 17/12/2562 520406310 สำนักงานทางหลวงที่ 1
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 19/12/2562 04/12/2562 52030635 สำนักงานทางหลวงที่ 1
15 จ้างซ่อมทรัพย์สิน (งานเงินทุนฯ) 18/12/2562 09/12/2562 520-639 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 398 รายการ