f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Chiangmai Office of Highway
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุก่อสร้าง 15/09/2564 5206064146 สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 วัสดุสำนักงาน 15/09/2564 5204064147 สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 15/09/2564 5204564145 สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 วัสดุสำนักงาน 20/09/2564 5204064152 สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 วัสดุสำนักงาน 20/09/2564 5204064150 สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 วัสดุยานพาหนะ 13/09/2564 52030645 สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 วัสดุสำนักงาน 13/09/2564 5204064139 สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 วัสดุอื่นๆ น้ำยาล้างยาง , ทราย Ottawa 20-30 sieve (50lb) จำนวน 2 รายการ 01/09/2564 5208564123 สำนักงานทางหลวงที่ 1
9 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 08/09/2564 520-6487 สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 วัสดุเชื้อเพลิง 01/09/2564 5203564124 สำนักงานทางหลวงที่ 1
11 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 03/09/2564 520-64131 สำนักงานทางหลวงที่ 1
12 วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 03/09/2564 5204564129 สำนักงานทางหลวงที่ 1
13 วัสดุสำนักงาน 08/09/2564 5204064133 สำนักงานทางหลวงที่ 1
14 วัสดุก่อสร้าง 08/09/2564 5206064134 สำนักงานทางหลวงที่ 1
15 วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 08/09/2564 5204564135 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 812 รายการ