f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุสำนักงาน 14/06/2567 5204067119 สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 วัสดุสำนักงาน 14/06/2567 5204067117 สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 วัสดุสำนักงาน 14/06/2567 5204067115 สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/06/2567 520356734 สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/06/2567 520356734 สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/06/2567 520-6735 สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/06/2567 520-6734 สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/06/2567 520306746 สำนักงานทางหลวงที่ 1
9 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/06/2567 520306747 สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/06/2567 520306745 สำนักงานทางหลวงที่ 1
11 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/06/2567 520306744 สำนักงานทางหลวงที่ 1
12 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/06/2567 520306743 สำนักงานทางหลวงที่ 1
13 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/06/2567 520-6733 สำนักงานทางหลวงที่ 1
14 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 05/06/2567 520-67111 สำนักงานทางหลวงที่ 1
15 วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 05/06/2567 5204567109 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,408 รายการ