f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุน้ำมันหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) 20/07/2563 520356355 สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 20/07/2563 5204563120 สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 วัสดุสำนักงาน 14/07/2563 5204063116 สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/07/2563 520306374 สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 14/07/2563 5204563115 สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 ผลการขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 12 รายการ (176 หน่วย) 21/07/2563 คค 06117/สทล.1.1/5/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/07/2563 520306373 สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/07/2563 520-6354 สำนักงานทางหลวงที่ 1
9 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/07/2563 520-6353 สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/07/2563 520-6352 สำนักงานทางหลวงที่ 1
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/07/2563 520306370 สำนักงานทางหลวงที่ 1
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 02/07/2563 5203563112 สำนักงานทางหลวงที่ 1
13 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 02/07/2563 5203563111 สำนักงานทางหลวงที่ 1
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12,000 ลิตร 02/07/2563 5203563110 สำนักงานทางหลวงที่ 1
15 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 29/06/2563 520306368 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 512 รายการ