f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการ พร้อมรื้อถอน จำนวน 2 รายการ 05/06/2567 คค 06117/สทล.1.1/9/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานนอกเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) 05/06/2567 คค 06117/สทล.1.1/8/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 17/04/2567 คค 06117/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน บ้านบ่อแก้ว-สะพานแม่ริด ระหว่าง กม.๑๕๓+๘๖๒-กม.๑๕๔+๐๐๐ 02/04/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังยานพาหนะชำรุด (ยางชำรุด และเศษเหล็ก งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 20 รายการ (6,002 หน่วย) 25/03/2567 สทล.1.1/พ.2/029/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานนอกเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 20/03/2567 คค 06117/สทล.1.1/7/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3) 01/03/2567 คค 06117/สทล.1.1/6/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการ พร้อมรื้อถอน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3) คค 06117/สทล.1.1/5/2567 27/02/2567 คค 06117/สทล1.1/5/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 1
9 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุเวียน) จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) 01/02/2567 คค 06117/สทล.1.1/4/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 21/12/2566 คค 06117/สทล.1.1/2/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 1
11 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการ พร้อมรื้อถอน จำนวน 2 รายการ 03/11/2566 คค 06117/สทล.1.1/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 1
12 ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารราชพัสดุ บ้านพักสวัสดิการข้าราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 1 เลขที่ 1/131 จำนวน 41 รายการ 31/08/2566 คค 06117/สทล.1.1/6/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 1
13 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรชำรุด (ยางชำรุด และเศษเหล็ก งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 13 รายการ (1,265 หน่วย) 17/08/2566 คค 0611.7/สทล.1.1/5/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 1
14 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะชำรุด (งานนอกเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 3 รายการ และ เครื่องมือ-เครื่องใช้โรงงานชำรุด จำนวน 2 รายการ 17/08/2566 คค 06117/สทล.1.1/4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 1
15 ขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 17/08/2566 คค 06117/สทล.1.1/3/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 72 รายการ