f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานนอกเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) 06/08/2563 คค 06117/สทล.1.1/8/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) 06/08/2563 คค 06117/สทล.1.1/7/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 42 รายการ 24/07/2563 คค 06117/สทล.1.1/6/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 12 รายการ (176 หน่วย) 26/06/2563 คค 06117/สทล.1.1/5/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 11/06/2563 คค 06117/สทล.1.1/4/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 11/06/2563 คค 06117/สทล.1.1/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 11/06/2563 คค 06117/สทล.1.1/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานนอกเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 3 รายการ 08/06/2563 คค 06117/สทล.1.1/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1
9 งานก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหิน รวมทั้งก่อสร้างทางเดินลาดของผู้พิการ ตลอดแนวเส้นทางของถนนมหิดล และติดตั้งเสาไฟฟ้าประดับงานประติมากรรมบนสะพานข้ามทางแยกถนนมหิดล ต.หนองหอย ต.ป่าแดด ต.สุเทพ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 11/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ชนิดประหยัดพลังงานเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ระยะที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๔ ตอน ห้วยแก้ว-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ กม.๔+๑๖๒-กม.๑๑+๐๒๓ (เป็นแห่ง ๆ) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปริมาณ ๑๙๖ ต้น 15/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
11 งานยกระดับและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางถนนเชียงใหม่-แม่ออน ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน ดอนจั่น-สันกลางใต้-ห้วยแก้ว กม.1+000-กม.4+574 (เป็นแห่ง ๆ) ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่-ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 13/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
12 งานเสริมถนนสายดอยเต่า-ฮอด ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอนควบคุม 0200 ตอน พระบาทตะเมาะ-ฮอด ระหว่าง กม.14+975-กม.18+100 ระยะทาง 3,125.00 เมตร ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 13/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
13 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ ปริมาณงาน 2 หลัง 10/04/2563 คค 06117/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1
14 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ระหว่าง กม.19+200-กม.27+700 06/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
15 งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2562 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ (1 หลัง) 28/08/2561 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 26 รายการ