f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Chiangmai Office of Highway
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 05/05/2564 520306465 สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 05/05/2564 520306466 สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 05/05/2564 520306464 สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 05/05/2564 520306463 สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 วัสดุสำนักงาน 23/04/2564 520406455 สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 วัสดุสำนักงาน 30/04/2564 520406457 สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 วัสดุยานพาหนะ 27/04/2564 52030643 สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 27/04/2564 520-6452 สำนักงานทางหลวงที่ 1
9 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 27/04/2564 520-6453 สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 27/04/2564 520306459 สำนักงานทางหลวงที่ 1
11 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 27/04/2564 520306460 สำนักงานทางหลวงที่ 1
12 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 27/04/2564 520306461 สำนักงานทางหลวงที่ 1
13 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 5,000 ลิตร 21/04/2564 520356454 สำนักงานทางหลวงที่ 1
14 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/04/2564 520306457 สำนักงานทางหลวงที่ 1
15 วัสดุสำนักงาน 25/03/2564 520406451 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 329 รายการ