f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 22/02/2567 520306723 สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 22/02/2567 520306722 สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 22/02/2567 520306721 สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 วัสดุสำนักงาน 21/02/2567 520406764 สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 วัสดุสำนักงาน 13/02/2567 520406762 สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 วัสดุก่อสร้าง 13/02/2567 520606761 สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 วัสดุสำนักงาน 09/02/2567 520406757 สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 วัสดุสำนักงาน 09/02/2567 520406756 สำนักงานทางหลวงที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/02/2567 520606753 สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 จ้างเหมากำจัดปลวก 01/02/2567 520-6750 สำนักงานทางหลวงที่ 1
11 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 29/01/2567 520306718 สำนักงานทางหลวงที่ 1
12 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 29/01/2567 520-6717 สำนักงานทางหลวงที่ 1
13 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 29/01/2567 520-6712 สำนักงานทางหลวงที่ 1
14 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 29/01/2567 520356749 สำนักงานทางหลวงที่ 1
15 วัสดุสำนักงาน 26/01/2567 520406748 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 959 รายการ