f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highway 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 29/11/2562 27/11/2562 52035635 สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 29/11/2562 27/11/2562 52040639 สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L 3270 CDM หมายเลข 7440-002-11827-62 25/11/2562 20/11/2562 52040638 สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 23/11/2562 19/11/2562 52045635 สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 23/11/2562 19/11/2562 52060634 สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 23/11/2562 19/11/2562 52035637 สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 23/11/2562 18/11/2562 520-636 สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม ขนาดจุถังละ 19.5 ลิตร จำนวน 164 ถัง 20/11/2562 13/11/2562 52040633 สำนักงานทางหลวงที่ 1
9 ซื้อของใช้โรงงาน ใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 20/11/2562 13/11/2562 52030631 สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 จ้างซ่อมทรัพย์สิน รถยนต์ หมายเลข 44-0751-18-6 20/11/2562 18/11/2562 520-634 สำนักงานทางหลวงที่ 1
11 จ้างซ่อมทรัพย์สิน รถยนต์ หมายเลข 21-6482-15-8 (งานเงินทุน) 20/11/2562 14/11/2562 520-633 สำนักงานทางหลวงที่ 1
12 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ปิคอัพ หมายเลข 44-9636-15-9 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO CHAMP2.5E C-CAB4X4MT (งานเงินทุน) 15/11/2562 06/11/2562 520-631 สำนักงานทางหลวงที่ 1
13 จ้างซ่อมทรัพย์สิน รถยนต์ หมายเลข 20-6225-15-4 (งานเงินทุน) 15/11/2562 06/11/2562 520-632 สำนักงานทางหลวงที่ 1
14 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 2,000 ลิตร 11/11/2562 05/11/2562 52035632 สำนักงานทางหลวงที่ 1
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน 30/10/2562 18/10/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 20 รายการ