f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP LASERET P1102 (CE285A) 31/03/2563 26/03/2563 520406347 สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนฯ) 26/03/2563 19/03/2563 520306332 สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 26/03/2563 18/03/2563 520306331 สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนฯ) 26/03/2563 17/03/2563 520306329 สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพริ้นเตอร์ HP LASERJET P1102 (CE285A) 25/03/2563 24/03/2563 520406345 สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 50 รีม 25/03/2563 24/03/2563 520406344 สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 25/03/2563 06/03/2563 520356335 สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP LASERJET P1102 (CE285A) 25/03/2563 19/03/2563 520406343 สำนักงานทางหลวงที่ 1
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 100 รีม 24/03/2563 17/03/2563 520406339 สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 23/03/2563 11/03/2563 520456338 สำนักงานทางหลวงที่ 1
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 2,000 ลิตร 23/03/2563 06/03/2563 520306337 สำนักงานทางหลวงที่ 1
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 2,000 ลิตร 23/03/2563 06/03/2563 520356336 สำนักงานทางหลวงที่ 1
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 9,000 ลิตร 23/03/2563 06/03/2563 520356334 สำนักงานทางหลวงที่ 1
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนฯ) 13/03/2563 04/03/2563 520306316 สำนักงานทางหลวงที่ 1
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนฯ) 13/03/2563 04/03/2563 520306317 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 66 รายการ