f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 16/02/2564 520306443 สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 ซื้อของใช้โรงงาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) 16/02/2564 520306442 สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/02/2564 520306437 สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/02/2564 520-6442 สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/02/2564 520306440 สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/02/2564 520306439 สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/02/2564 520306438 สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 วัสดุเครื่องแต่งกาย 03/02/2564 520806438 สำนักงานทางหลวงที่ 1
9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 02/02/2564 520306436 สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 วัสดุสำนักงาน 03/02/2564 520406439 สำนักงานทางหลวงที่ 1
11 วัสดุสำนักงาน 28/01/2564 520406435 สำนักงานทางหลวงที่ 1
12 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 19/01/2564 520-6431 สำนักงานทางหลวงที่ 1
13 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 28/01/2564 520-6437 สำนักงานทางหลวงที่ 1
14 วัสดุก่อสร้าง 19/01/2564 520606432 สำนักงานทางหลวงที่ 1
15 วัสดุก่อสร้าง 22/01/2564 520606433 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 294 รายการ