f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 23/01/2566 520-6638 สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 18/01/2566 520306624 สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 วัสดุสำนักงาน 19/01/2566 520406637 สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/01/2566 520-6632 สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/01/2566 520306625 สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 06/01/2566 520356628 สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 06/01/2566 520356627 สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 วัสดุขอใช้โรงงาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) 16/01/2566 520306623 สำนักงานทางหลวงที่ 1
9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 16/01/2566 520306622 สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 13/01/2566 520306620 สำนักงานทางหลวงที่ 1
11 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 13/01/2566 520-6630 สำนักงานทางหลวงที่ 1
12 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13/01/2566 520356629 สำนักงานทางหลวงที่ 1
13 วัสดุสำนักงาน 13/01/2566 520406631 สำนักงานทางหลวงที่ 1
14 วัสดุสำนักงาน 13/01/2566 520406632 สำนักงานทางหลวงที่ 1
15 วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 13/01/2566 520456633 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 714 รายการ