f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Chiangmai Office of Highway
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 14/06/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๑๕๖๐ งานปรับแต่งพื้นที่ ที่ดินสงวน สำนักงานทางหลวงที่ ๑ จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 08/06/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๐๕๓๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ถนนบริเวณรอบอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง ยกเลิกแผน
3 02/06/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๐๕๓๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ถนนบริเวณรอบอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 31/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ระหว่าง กม.๒+๐๐๐-กม.๒+๙๐๐ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 22/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว งานขุดรื้อผิวทางเดิมที่เสียหายออกแล้วลงวัสดุใหม่ (Scarification and Reconstruction) ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน สินไชย-บ้านหลวง ระหว่าง กม.68+000-กม.73+000 เปลี่ยนแปลงแผน
6 22/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว งานขุดรื้อผิวทางเดิมที่เสียหายออกแล้วลงวัสดุใหม่ (Scarification and Reconstruction) ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน สินไชย-บ้านหลวง ระหว่าง กม.68+000-กม.73+000 เปลี่ยนแปลงแผน
7 17/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๗ ตอน สันป่าฝ้าย-ห้วยไซ ตำบลบ้านกลาง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน, ตำบลบ้านธิ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 16/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวบนถนนสายหลักและสายรอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งานจัดทำป้ายให้ข้อมูลการจราจรและกล้องตรวจสอบถนน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 09/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว งานขุดรื้อผิวทางเดิมที่เสียหายออกแล้วลงวัสดุใหม่ (Scarification and Reconstruction) ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน สินไชย-บ้านหลวง ระหว่าง กม.68+000-กม.73+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 01/02/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 1 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการอำนวยความสะดวก กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้-ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.31+875-กม.35+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 33 รายการ