f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 13/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1 งานก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหิน รวมทั้งก่อสร้างทางเดินลาดของผู้พิการ ตลอดแนวเส้นทางของถนนมหิดล และติดตั้งเสาไฟฟ้าประดับงานประติมากรรมบนสะพานข้ามทางแยกถนนมหิดล ต.หนองหอย ต.ป่าแดด ต.สุเทพ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 08/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ชนิดประหยัดพลังงานเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ระยะที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๔ ตอน ห้วยแก้ว-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ กม.๔+๑๖๒-กม.๑๑+๐๒๓ (เป็นแห่ง ๆ) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปริมาณ ๑๙๖ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1 งานเสริมถนนสายดอยเต่า-ฮอด ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอนควบคุม 0200 ตอน พระบาทตะเมาะ-ฮอด ระหว่าง กม.14+975-กม.18+100 ระยะทาง 3,125.00 ม. ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1 งานยกระดับและสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ถนนเชียงใหม่-แม่ออน ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน ดอนจั่น-สันกลางใต้-ห้วยแก้ว กม.1+000-กม.4+574 (เป็นแห่ง ๆ) ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่-ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ชนิดประหยัดพลังงานเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ระยะที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอน ห้วยแก้ว-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ กม.4+162-กม.11+123 (เป็นแห่ง ๆ) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปริมาณงาน 196 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 02/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ ปริมาณงาน 2 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ระหว่าง กม.19+200-กม.27+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 12/09/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 1 โครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เปลี่ยนแปลงแผน
9 20/06/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้า เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 31/05/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2562 งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 15 รายการ