f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 16/02/2564 59,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ซื้อของใช้โรงงาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) 16/02/2564 11,225.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/02/2564 5,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา, ตำบลศรีบัวบาน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 25/02/2564 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 1 งานส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่-ปากทางท่าลี่-สะพานแม่กลาง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 25/02/2564 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/02/2564 24,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 03/02/2564 24,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/02/2564 8,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/02/2564 12,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/02/2564 11,074.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุเครื่องแต่งกาย 03/02/2564 28,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 02/02/2564 5,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุสำนักงาน 03/02/2564 12,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุสำนักงาน 28/01/2564 5,685.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 19/01/2564 6,739.93 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 705 รายการ