f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 22/02/2567 111,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 22/02/2567 7,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 22/02/2567 7,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุสำนักงาน 21/02/2567 50,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุสำนักงาน 13/02/2567 27,997.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 13/02/2567 11,116.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุสำนักงาน 09/02/2567 32,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุสำนักงาน 09/02/2567 7,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 06/02/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุเวียน) จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) 23/02/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/02/2567 34,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ้างเหมากำจัดปลวก 01/02/2567 12,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 29/01/2567 7,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 29/01/2567 45,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 29/01/2567 9,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,469 รายการ