f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 23/01/2566 7,740.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 18/01/2566 76,210.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุสำนักงาน 19/01/2566 5,342.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/01/2566 15,270.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/01/2566 18,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 06/01/2566 106,411.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 06/01/2566 248,293.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุขอใช้โรงงาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) 16/01/2566 17,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 16/01/2566 20,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 13/01/2566 16,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 13/01/2566 33,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13/01/2566 7,046.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุสำนักงาน 13/01/2566 7,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุสำนักงาน 13/01/2566 25,190.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 13/01/2566 21,932.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,194 รายการ