f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Chiangmai Office of Highway
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 16/09/2564 127,015.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุสำนักงาน 16/09/2564 10,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 16/09/2564 9,824.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุสำนักงาน 21/09/2564 15,830.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุสำนักงาน 21/09/2564 29,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุสำนักงาน 14/09/2564 12,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุยานพาหนะ 14/09/2564 9,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุสำนักงาน 13/09/2564 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุอื่นๆ น้ำยาล้างยาง , ทราย Ottawa 20-30 sieve (50lb) จำนวน 2 รายการ 02/09/2564 94,695.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 09/09/2564 38,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง 02/09/2564 16,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 06/09/2564 5,270.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 06/09/2564 8,664.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุสำนักงาน 09/09/2564 23,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 09/09/2564 9,780.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 861 รายการ