f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highway 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 27/11/2562 67,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 27/11/2562 2,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L 3270 CDM หมายเลข 7440-002-11827-62 20/11/2562 11,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 19/11/2562 6,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/11/2562 15,296.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 19/11/2562 1,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 18/11/2562 4,235.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม ขนาดจุถังละ 19.5 ลิตร จำนวน 164 ถัง 13/11/2562 4,592.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ซื้อของใช้โรงงาน ใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 13/11/2562 5,241.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ้างซ่อมทรัพย์สิน รถยนต์ หมายเลข 44-0751-18-6 18/11/2562 2,284.92 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ้างซ่อมทรัพย์สิน รถยนต์ หมายเลข 21-6482-15-8 (งานเงินทุน) 14/11/2562 2,255.03 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ปิคอัพ หมายเลข 44-9636-15-9 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO CHAMP2.5E C-CAB4X4MT (งานเงินทุน) 06/11/2562 8,833.81 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ้างซ่อมทรัพย์สิน รถยนต์ หมายเลข 20-6225-15-4 (งานเงินทุน) 06/11/2562 3,247.61 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 2,000 ลิตร 05/11/2562 52,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 18/10/2562 4,116.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 379 รายการ