f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 20/02/2567 ถึง 31/03/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตําแหน่งพนักงานบริการ
2 ประกาศรับสมัคร 01/02/2567 ถึง 31/03/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ
3 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 04/08/2566 ถึง 04/09/2568 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานธุรการ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29/06/2566 ถึง 31/08/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานธุรการ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 12/06/2566 ถึง 31/07/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถณะ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินในตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานธุรการ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และ พนักงานโยธา
6 ประกาศรับสมัคร 24/05/2566 ถึง 31/07/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานธุรการ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา
7 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 17/03/2566 ถึง 17/05/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานโยธา
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 17/02/2566 ถึง 17/03/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 18/01/2566 ถึง 18/02/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถณะ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และ พนักงานโยธา
10 ประกาศรับสมัคร 27/12/2565 ถึง 27/01/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานโยธา
11 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 22/07/2565 ถึง 07/08/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานโยธา
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 06/07/2565 ถึง 30/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่ง พนักงานโยธา
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24/06/2565 ถึง 30/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถณะ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่งพนักงานโยธา
14 ประกาศรับสมัคร 08/06/2565 ถึง 30/07/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานโยธา
15 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 02/06/2565 ถึง 31/08/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร