f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
สำนักงานทางหลวงที่ 1 จัดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการควบคุมงานก่อสร้าง
ลงวันที่ 09/12/2565

สำนักงานทางหลวงที่ 1 จัดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการควบคุมงานก่อสร้าง ??‍???‍?
.
นายวรศักดิ์ วงษ์รอด วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีบุคลากรของสำนักงานทางหลวงที่ 1 และแขวงทางหลวงในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่ 1
.
ในโอกาสนี้ นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานของกรมทางหลวง


'