f
บรรยากาศงานต้อนรับ นายศุภกร วชิราภรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1
ลงวันที่ 25/11/2562

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายศุภกร วชิราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 สักการะศาลพระภูมิเพื่อเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรือง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานทางหลวง


'