f
พิธีอวยพรปีใหม่ 2563 พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ ขอพร นายสถิตย์ เลาหเจริญยศ อดีตรองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมทางหลวง
ลงวันที่ 16/01/2563

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 นายศุภกร วชิราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 นายวิจารย์ ขุนเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงตำแหน่งที่ 1 นายนรภัทร ตรีศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงตำแหน่งที่ 2  พร้อมด้วยนายช่างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าอวยพรปีใหม่ 2563 พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ ขอพร นายสถิตย์ เลาหเจริญยศ อดีตรองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมทางหลวง ที่บ้านพักส่วนตัวในจังหวัดเชียงใหม่


'