f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ผส.ทล.1 และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนช่วงเทศสงกรานต์ 2567 ในพื้นที่ของแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 และแขวงทางหลวงลำพูน
ลงวันที่ 12/04/2567

นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 พร้อมด้วยนายภาสกร เจตะบุตร ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย นายสอาด ทิพย์ศรีบุตร ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดให้บริการทั่วไทยในพื้นที่แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 และ แขวงทางหลวงลำพูน
.
1. จุดให้บริการทั่วไทย ที่พักริมทางสบปราบ (แคมป์แม่วัง) แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 1 ที่ กม. 645+417

2. จุดให้บริการทั่วไทย หมวดทางหลวงห้างฉัตร แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 1 ที่ กม.482+356

โดยมี นายสุรพงค์ สุทธนะ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1(ฝ่ายปฏิบัติการ) นายชัยวัฒน์ เตชะนันท์ หัวหน้าหมวดทางหลวงสบปราบ นายสิริศักดิ์ รัชตะจิรวิทย์ หัวหน้าหมวดทางหลวงห้างฉัตร และเจ้าหน้าที่หมวดฯ ให้การต้อนรับ และในเวลาต่อมาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ พร้อมร่วมพูดคุย สอบถาม ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ ณ

3.จุดให้บริการทั่วไทย หมวดทางหลวงแม่ทา แขวงทางหลวงลำพูน ทางหลวงหมายเลข 11 ที่ กม.509+200
.
ในโอกาสนี้นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ได้มอบน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ  พร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 


'