f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2567) 11/04/2567 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2567) สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2566) 12/01/2567 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2566) สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกกาคม ถึง กันยายน 2566) 16/10/2566 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม ถึง กันยายน 2566) สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 256652264.34 19/07/2566 ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2566) 10/04/2566 ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 ประกาศผลผูู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตมาสที่ 1 (เดิอน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565) 13/01/2566 ประจำไตมาสที่1 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2565 05/10/2565 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2565) 08/08/2565 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2565) สำนักงานทางหลวงที่ 1
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2565 11/04/2565 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564) 18/01/2565 ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 1
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม ถึง กันยายน 2564) 29/10/2564 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2564) สำนักงานทางหลวงที่ 1
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ถึง มิถุนายน 2564) 13/07/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) 28/04/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563) 27/01/2564 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันว สำนักงานทางหลวงที่ 1
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) 20/07/2563 ประจำไตรามสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 21 รายการ