f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highway 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 3 เดือน กรกกาคม - กันยายน พ.ศ. 2562 10/10/2562 10/10/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562) 19/07/2562 19/07/2562 62077353395 สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง มีนาคม 2562) 24/04/2562 24/04/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ