f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) 20/07/2563 ประจำไตรามสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2563) (งานเงินทุนฯ) 08/04/2563 ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม ) สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2563) 08/04/2563 ประจำไตรมาส ที่ 2 เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563) 15/01/2563 รายงานไตมาสที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 3 เดือน กรกกาคม - กันยายน พ.ศ. 2562 10/10/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562) 19/07/2562 62077353395 สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง มีนาคม 2562) 24/04/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ