f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23/02/2564 520356442 สำนักงานทางหลวงที่ 1
17 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23/02/2564 520356443 สำนักงานทางหลวงที่ 1
18 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 02/03/2564 520306448 สำนักงานทางหลวงที่ 1
19 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 02/03/2564 520306445 สำนักงานทางหลวงที่ 1
20 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 02/03/2564 520306447 สำนักงานทางหลวงที่ 1
21 วัสดุหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) 25/02/2564 520356443 สำนักงานทางหลวงที่ 1
22 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 16/02/2564 520306443 สำนักงานทางหลวงที่ 1
23 ซื้อของใช้โรงงาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) 16/02/2564 520306442 สำนักงานทางหลวงที่ 1
24 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/02/2564 520306437 สำนักงานทางหลวงที่ 1
25 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/02/2564 520-6442 สำนักงานทางหลวงที่ 1
26 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/02/2564 520306440 สำนักงานทางหลวงที่ 1
27 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/02/2564 520306439 สำนักงานทางหลวงที่ 1
28 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/02/2564 520306438 สำนักงานทางหลวงที่ 1
29 วัสดุเครื่องแต่งกาย 03/02/2564 520806438 สำนักงานทางหลวงที่ 1
30 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 02/02/2564 520306436 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 315 รายการ