f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 วัสดุสำนักงาน 02/09/2563 5204063146 สำนักงานทางหลวงที่ 1
17 วัสดุก่อสร้าง 31/08/2563 5206063145 สำนักงานทางหลวงที่ 1
18 วัสดุสำนักงาน 02/09/2563 5204063146 สำนักงานทางหลวงที่ 1
19 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 02/09/2563 520-63148 สำนักงานทางหลวงที่ 1
20 วัสดุสำนักงาน 31/08/2563 5204063143 สำนักงานทางหลวงที่ 1
21 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 27/08/2563 520-6364 สำนักงานทางหลวงที่ 1
22 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 27/08/2563 520-6366 สำนักงานทางหลวงที่ 1
23 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 27/08/2563 520306389 สำนักงานทางหลวงที่ 1
24 วัสดุสำนักงาน 25/08/2563 5204063141 สำนักงานทางหลวงที่ 1
25 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 6,000 ลิตร 18/08/2563 5203563133 สำนักงานทางหลวงที่ 1
26 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 18/08/2563 5203563135 สำนักงานทางหลวงที่ 1
27 วัสดุสำนักงาน 25/08/2563 5204063140 สำนักงานทางหลวงที่ 1
28 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 18/08/2563 5203563134 สำนักงานทางหลวงที่ 1
29 จ้างซ่อมทรัพย์สิ้น เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น e-Studio DP 4508 A 20/08/2563 520-63137 สำนักงานทางหลวงที่ 1
30 วัสดุสำนักงาน 26/08/2563 5204063142 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 189 รายการ