f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
286 จ้างซ่อมทรัพย์สิน (งานเงินทุนฯ) 11/12/2562 520-639 สำนักงานทางหลวงที่ 1
287 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานเงินทุนฯ) 11/12/2562 52040636 สำนักงานทางหลวงที่ 1
288 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ปิคอัพ หมายเลข 44-8124-07-0 (งานเงินทุนฯ) 04/12/2562 52030633 สำนักงานทางหลวงที่ 1
289 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 12/12/2562 52030631 สำนักงานทางหลวงที่ 1
290 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 12/12/2562 52030632 สำนักงานทางหลวงที่ 1
291 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนฯ) 12/12/2562 52030636 สำนักงานทางหลวงที่ 1
292 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานเงินทุนฯ) 11/12/2562 52040637 สำนักงานทางหลวงที่ 1
293 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานเงินทุนฯ) 11/12/2562 52040638 สำนักงานทางหลวงที่ 1
294 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 27/11/2562 52035635 สำนักงานทางหลวงที่ 1
295 ซื้อวัสดุสำนักงาน 27/11/2562 52040639 สำนักงานทางหลวงที่ 1
296 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L 3270 CDM หมายเลข 7440-002-11827-62 20/11/2562 52040638 สำนักงานทางหลวงที่ 1
297 ซื้อวัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 19/11/2562 52045635 สำนักงานทางหลวงที่ 1
298 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/11/2562 52060634 สำนักงานทางหลวงที่ 1
299 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 19/11/2562 52035637 สำนักงานทางหลวงที่ 1
300 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 18/11/2562 520-636 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 286 ถึง 300 จาก 315 รายการ