f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 วัสดุก่อสร้าง 18/05/2563 520606380 สำนักงานทางหลวงที่ 1
92 วัสดุก่อสร้าง 18/05/2563 520606379 สำนักงานทางหลวงที่ 1
93 วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 05/05/2563 520456375 สำนักงานทางหลวงที่ 1
94 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนฯ) 13/05/2563 520306348 สำนักงานทางหลวงที่ 1
95 วัสดุก่อสร้าง 08/05/2563 520606376 สำนักงานทางหลวงที่ 1
96 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 28/04/2563 520-6337 สำนักงานทางหลวงที่ 1
97 วัสดุก่อสร้าง 05/05/2563 520606373 สำนักงานทางหลวงที่ 1
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 30/04/2563 520606372 สำนักงานทางหลวงที่ 1
99 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนฯ) 01/05/2563 520306346 สำนักงานทางหลวงที่ 1
100 วัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น FS-C8520MFP หมายเลข 7430-005-00740-57 28/04/2563 520406371 สำนักงานทางหลวงที่ 1
101 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 28/04/2563 520-6333 สำนักงานทางหลวงที่ 1
102 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนฯ) 28/04/2563 520306342 สำนักงานทางหลวงที่ 1
103 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนฯ) 28/04/2563 520306343 สำนักงานทางหลวงที่ 1
104 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนฯ) 28/04/2563 520306344 สำนักงานทางหลวงที่ 1
105 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนฯ) 28/04/2563 520306345 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 189 รายการ