f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/11/2563 52030643 สำนักงานทางหลวงที่ 1
92 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานนอกเงินทุนหมุนเวียน) 11/11/2563 520-644 สำนักงานทางหลวงที่ 1
93 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 13/11/2563 520-647 สำนักงานทางหลวงที่ 1
94 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13/11/2563 52030647 สำนักงานทางหลวงที่ 1
95 วัสดุสำนักงาน 06/11/2563 52040643 สำนักงานทางหลวงที่ 1
96 จ้างจัดทำแผนที่สายทางในความควบคุมสำนักงานทางหลวงที่ 1 04/11/2563 520-642 สำนักงานทางหลวงที่ 1
97 วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 06/11/2563 52045644 สำนักงานทางหลวงที่ 1
98 วัสดุหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) 29/10/2563 52035641 สำนักงานทางหลวงที่ 1
99 วัสดุสำนักงาน หมึกพริ้นเตอร์ สำรองจ่ายคลังพัสดุฯ 28/09/2563 5204063181 สำนักงานทางหลวงที่ 1
100 วัสดุสำนักงาน 28/09/2563 5204063180 สำนักงานทางหลวงที่ 1
101 วัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร 28/09/2563 5204063179 สำนักงานทางหลวงที่ 1
102 วัสดุสำนักงาน หมึกพริ้นเตอร์ สำรองจ่ายในคลังพัสดุฯ 24/09/2563 5204063170 สำนักงานทางหลวงที่ 1
103 จ้างซ่อมทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-09080-60 , 4120-001-07233-59 , 4120-001-05174-55 22/09/2563 520-63164 สำนักงานทางหลวงที่ 1
104 วัสดุก่อสร้าง 01/07/2563 5206063108 สำนักงานทางหลวงที่ 1
105 วัสดุสำนักงาน 18/05/2563 520406378 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 315 รายการ