f
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เข้าร่วมเสวนาในงานสัมมนา “ลงทุน 2020 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างชาติ สร้างงาน”
ลงวันที่ 23/07/2563

วันนี้ เวลา 09.00 น.  นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เข้าร่วมเสวนาในงานสัมมนา “ลงทุน 2020 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างชาติ สร้างงาน” เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ณ ห้องอินฟินิตี้ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ รางน้ำ


'